SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

W celu uzyskania podstawowych informacji należy zgłosić się lub zadzwonić do sekretariatu szkoły. Na bieżąco w godzinach dyżuru można uzyskać poradę od pedagoga szkolnego, dyrektorów szkoły, wychowawców, nauczycieli . Wszystkie sprawy załatwiamy w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie.
Rekrutacja do klas pierwszych jest prowadzona
bezpośrednio w szkole.