SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciąż:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciąż :

http://bip.gminaraciaz.iap.pl/mfiles/925/3/6461/z/Sprawozdania-finansowe-2020-Unieck.pdf

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciąż  –
http://bip.gminaraciaz.iap.pl/mfiles/925/3/5961/z/Sprawozdania_finansowe_za_2019_r_SP_Unieck.pdf

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciąż – http://bip.gminaraciaz.iap.pl/mfiles/925/3/5148/z/wszystkie-sprawozdania-jednostek-oswiatowych.pdfEdytuj